top of page
bakgrund.jpg

En Drogfri och Hälsosam Framtid

Grattis kramar Par

Vår vision

Åland är känt för sina vackra öar, starka gemenskapsband och enastående livskvalitet.

Vi är stolta över vår historia och våra traditioner, men vi blickar nu framåt mot en ännu ljusare framtid.

 

Inom de kommande åren har vi lyckats skapa en drogfri och hälsosam framtid som blir ett föredöme för hela världen. 

 

Ett Drogfritt Samhälle

1. Utbildning och medvetenhet

Systematisk bekämpning av droger innefattar verksamhet som riktar sig till ungdomar. Åtgärder som förhindrar att ungdomar debuterar med tobak och alkohol samt däremot vidare mot andra droger måste prioriteras.

 

Genom ett omfattande utbildningssystem har vi ökat medvetenheten om farorna med droger och missbruk från en tidig ålder. Skolorna på Åland är platser där unga inte bara lär sig ämnen som svenska, matematik och historia, utan även värdefulla livsfärdigheter och kunskap om hur man tar väl hand om sin fysiska och mentala hälsa.

2. Förebyggande åtgärder

Vi har implementerat en rad förebyggande åtgärder för att minska tillgängligheten av droger och alkohol till ungdomar. Striktare lagstiftning och effektiv övervakning av försäljning är en grundpelare i vårt drogförebyggande arbete. 

Barnfamiljernas vardag skall göras så enkel som möjligt. Hjälp skall ges i god tid och förebyggande tjänster finnas. Familjeledigheter skall ta i beaktande barnets intresse och familjernas individuella perspektiv. Ökat barnafödande är ett viktigt samhällsintresse.

 

3. Stöd och behandling

För de som ändå hamnar i missbruk har vi utvecklat ett omfattande nätverk av stöd och behandlingsresurser. Vårdcentraler, terapigrupper och rådgivningscenter är alltid tillgängliga för att hjälpa dem som behöver stöd att återhämta sig och komma tillbaka till ett drogfritt liv.

En Hälsosam Livsstil

1. Aktivitet och motion

Åland är en plats där utomhusaktiviteter uppmuntras och görs lättillgängliga. Vi har skapat parker, cykelvägar och idrottsanläggningar som lockar människor att vara aktiva och njuta av vår naturliga skönhet. Vi önskar ytterligare förbättra förutsättningarna för motion och idrott. Vi stödjer ålänningarnas hälsa och välbefinnande genom att främja en fysiskt aktiv livsstil. Vi vill prioritera fortsatt stöd till idrott, dans, sång, teater, 4H, scouting och annan liknande idrottslig och kulturell verksamhet på ett omfattande sätt. Livslångt deltagande i de nämnda verksamheterna är ett samhällsintresse och vi skall uppmuntra till att barn och ungdomar  fortsätter vara fysiskt aktiva på olika sätt genom hela livet. Landskapets system för att stöda dessa verksamheter skall vara så administrativt kravlöst som möjligt.

 

2. Hälsosam kost

Genom utbildning och subventioner på hälsosamma livsmedel har vi ökat medvetenheten om vikten av en balanserad kost. Ålänningarna njuter nu av närproducerade, ekologiska produkter som främjar en hälsosam livsstil.

 

3. Mentalt välmående

Vi har brytt oss om våra medborgares mentala välmående genom att minska stress och isolering. Kommunala evenemang, stödgrupper och terapicenter är tillgängliga för att främja en positiv och hållbar psykisk hälsa.

 

Jag gör inte mitt bästa utan det som krävs!

Mats profile.jpg
Min målsättning är att Åland snarast är en plats där vi värnar om våra barns framtid och skapar en miljö där de kan växa upp starka och sunda. Det är en plats där vi gemensamt står upp mot droger och alkohol, och i stället väljer en hälsosam livsstil som ger oss energi, lycka och möjligheten att uppnå våra drömmar.
 
Vi bjuder in världen att följa vårt exempel och delta i vårt uppdrag att skapa en drogfri och hälsosam framtid. Tillsammans kan vi göra skillnad och låta Åland vara en förebild för en bättre värld.

Mats Holmberg

bottom of page