top of page
bakgrund.jpg

Rätt Diagnos och Rätt Stöd för Alla NPF-Barn

Vår vision

Åland är känt för sin inkluderande och omtänksamma gemenskap, där varje barn har möjlighet att blomstra och uppnå sin fulla potential.

 

Inom de kommande åren är Åland en plats där varje barn har möjlighet att blomstra, oavsett sina neuropsykiatriska funktionsvariationer får de resurser, diagnoser och stöd de behöver för att trivas och växa.
 

Tidig Identifiering och Diagnos

Tillgänglig expertis
Åland har investerat i utbildning och utveckling av specialiserade experter inom neuropsykiatriska funktionsvariationer. Detta innebär att varje barn kan genomgå noggranna utvärderingar och få korrekta diagnoser i tidig ålder.

 

Täckande utvärderingar
Vi har implementerat en standardiserad utvärderingsprocess som omfattar en bredare uppsättning NPF-diagnoser. Detta garanterar att inget barn missas och att varje barn får en individuell och noggrann bedömning.

Individanpassat Stöd

Personlig utbildningsplanering

Varje barn med en NPF-diagnos har en individuell utbildningsplan (IUP) som skapats tillsammans med föräldrar och skolexperter. Denna plan fokuserar på barnets unika behov och styrkor och ger vägledning för deras utbildningsresa.

 

Resurser och stöd

Åland har ökat tillgängligheten till resurser och stöd för NPF-barn. Specialiserade lärare, stödpersonal och terapeuter arbetar tillsammans för att erbjuda anpassat stöd i skolan och hemma.

 

Inklusion och Medvetenhet

Utbildning och medvetenhet 

Åland har implementerat utbildningsprogram som ökar medvetenheten om NPF inom samhället. Detta främjar förståelse och tolerans och minskar stigmatisering kring NPF-diagnoser.

 

Inkluderande miljöer

Skolor, fritidsaktiviteter och andra samhällsplatser på Åland har blivit mer inkluderande och tillgängliga för barn med NPF. Detta skapar en känsla av tillhörighet och välbefinnande för alla barn.

 

Jag gör inte mitt bästa utan det som krävs!

Mats profile.jpg
Min målsättning är att snarast skapa en framtid där tidig diagnos, rätt resurser och stöd är normen, och där varje barn kan bygga en stark grund för en framgångsrik framtid. Vi inbjuder resten av världen att följa vårt exempel och sträva mot en mer inkluderande och stödjande framtid för alla

Mats Holmberg

bottom of page